l
 
   

       

  PREDMETI ČIJA SE NASTAVA IZVODI NA

 DRUGIM FAKULTETIMA UNIVERZITETA CRNE GORE

    

    ENERESE (GRAĐEVINSKI FAKULTET)

    ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM (METALURŠKO TEHNOLOŠKI FAKULTET)

     INSTALACIJE U ZGRADAMA (ARHITEKTONSKI FAKULTET)

    PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA (MAŠINSKI FAKULTET - MEHATRONIKA)

   BRODSKA AUTOMATIKA (FAKULTET ZA POMORSTVO - POMORSKE NAUKE)

 

   Soft